Trots Edam-Volendam , , edam.volendam@trotsnl.nl http://edam-volendam.trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

PersberichtTrots op Nederland staat bekend om zijn harde, duidelijk, maar rechtvaardig immigratie beleid. Dat betekend dus in gewoon Nederlands dat wij natuurlijk voor de echte asielzoekers ruimte binnen onze Nederlandse samenleving zullen proberen te creëren. Maar misschien is het goed uit te leggen wat het begrip asielzoeker is voor TROTS op Nederland.

Staatssecretaris Dijkhoff deelde in zijn brief van 18 september 2015 mee dat 5358 migranten in augustus een eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning in Nederland hadden ingediend. In juli waren dat er nog 2992. Momenteel melden zich ongeveer drieduizend mensen per week aan in Nederland, terwijl dat begin september er nog 1800 waren. De toestroom loopt bovendien nog verder op: de afgelopen dagen zo’n zevenhonderd per dag. Omdat bij de IND er ook nog een registratieachterstand is kan het daadwerkelijke aantal mogelijk nog hoger liggen.

Een asielzoeker (tijdelijk) onderdak geven is in de ogen van TROTS op Nederland slechts mogelijk aan iemand die vanwege zijn eigen veiligheid moest vluchten vanwege godsdienstige of politieke ideeën.

De meeste zgn. vluchtelingen die nog dagelijks met grote getallen naar Nederland komen doen dit duidelijk vanwege de kans op een beter leven. In de ogen van TROTS op Nederland zijn dit geen asielzoekers maar economische vluchtelingen. Trots op Nederland heeft geen enkele behoefte aan nog meer economische vluchtelingen. Zeker niet met in Nederland zelf 570.000 werkzoekenden (Bron: CBS, stand augustus 2015) hebben we geen plaats voor hen.

Dus help TROTS op Nederland met Uw stem om te voorkomen dat:
- er (nog) meer economische vluchtelingen naar Nederland kunnen komen!
- er (nog) meer asielzoekers centra, mogelijk zelfs in Edam-Volendam, voor hen moeten komen!

Voor (uitgebreide)  info over andere lokale standpunten van TROTS op Nederland Edam-Volendam: “Download”  het Verkiezingsprogramma op deze website.

Wilt andere info over Trots op Nederland ?
Neem dan even contact op met de woordvoerder van TROTS op Nederland Edam-Volendam:
Dhr. Jacob Muijs via
tel.:  06-2122 0055 of per e-mail: edam.volendam@trotsnl.nl