Trots Edam-Volendam , , edam.volendam@trotsnl.nl http://edam-volendam.trotsnl.nl/img/logo_transparant.png

Antwoorden op vragenlijst De UitkomstWat betekent de nieuwe gemeente voor u?  
TROTS op Nederland wil ook in Edam-Volendam de Nederlandse cultuur helpen bewaren. 


Heeft de fusie nog gevolgen voor de toekomst van de vier kleine scholen 
in de dorpskernen van Zeevang?  
Bij economische haalbaarheid gewoon laten bestaan. Anders kijken welke financiële steun 
eventueel nodig is. Denk hierbij aan het van Rijkswege toegezegde (eenmalige) bedrag van 
euro 3.800.000,- bij frictiekosten van/bij deze fusie. 


Hoe staat u tegenover de opvang van vluchtelingen in de nieuwe gemeente?  
Trots op Nederland vindt dat er geen Crisisopvang of AZC binnen Edam-Volendam moet komen.  


Wat zijn de voornaamste doelen die u wilt bereiken als raadslid of wethouder? 
1. Trots op Nederland is voor een gezonde zorgsector. 
     Dus o.a. voor hoogwaardige dienstverlening aan senioren. 
2. Trots op Nederland is voor Leefbaarheid.  
     Dus een gemeente Edam-Volendam waar je jong en oud kunt zijn & worden in je eigen woning. 
3. TROTS op jong Edam-Volendam 
     Jongeren worden door de politiek al snel als onmondig behandeld. De jeugd bepaalt de        
     toekomst en ook die van Edam-Volendam, dus zouden zij veel meer invloed willen hebben     
     en moeten krijgen op toekomstige ontwikkelingen. 


Is de fusie tussen Zeevang en Edam-Volendam noodzakelijk of heeft een kleine gemeente als Zeevang wel bestaansrecht?  
Trots voor Nederland is van mening dat deze fusie juist het (toekomstig) belang van de inwoners van de dorpskernen kan verbeteren. Door de fusie zijn nu oplossingen (denk aan de kleine scholen) mogelijk die anders ondenkbaar zijn. 


Wat kunnen de inwoners van u verwachten?  
Trots op Nederland Kiezers kunnen altijd rechtstreeks contact maken met de gekozen Kandidaten. 
Er komt een wekelijks spreekuur waar U rechtstreeks met de door U gekozen Kandidaten kunt praten over alle zaken die de Kiezers belangrijk achten om binnen de Gemeenteraad aan de orde te willen stellen.   


Voor wat zaken gaat u zich vooral inspannen? 
Leefbaarheid 
Trots op Nederland ziet kansen met betrekking tot leefbaarheid. Breek eindelijk de starre bestemmingsplannen open, geef innovatieve (bouw)concepten de ruimte. Duurzaam veilig, maatschappelijk verantwoord ondernemen, betekend samenwerken en bezien waar bedrijfsleven, bevolking en overheid elkaar kunnen vinden. 

Verkeer en bereikbaarheid 
Een goede ontsluiting van Edam-Volendam is belangrijk voor de leefbaarheid in de wijken, waar wegen vaak overvol zijn, en de economische ontwikkeling van onze regio.
De huidige ontsluitingswegen in en naar Edam - Volendam zijn niet meer van deze tijd.
 


Wat wilt u verder nog kwijt?  
TROTS op Nederland hoopt dat U als Kiezer, kiest voor de kandidaten van Lijst 8. 
Samen kunnen we Edam-Volendam (nog meer) leefbaar maken maar vooral houden.

 

Lijsttrekker Lijst 8, Hein Vloedmans